Actievoorwaarden 'win 1 jaar lang gratis Beckers frikandellen'

 • Door deel te nemen aan de actie ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.
 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door 2 Brüder aangegeven wijze.
 • Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Om deel te nemen dien je antwoord te geven op de prijsvraag in de actiepost met 'Win 1 jaar lang Beckers frikandellen' op de facebookpagina: www.facebook.com/2bruder.
 • De actie loopt van 28 mei t/m 16 juni 2019. 
 • Degene die het goede aantal raadt of hier het dichtste bij zit wint de prijs. 
 • De winnaar van de actie wordt middels een persoonlijk bericht op de hoogte gebracht. 
 • De winnaar dient binnen 30 dagen te reageren op het privebericht op Facebook met zijn/haar gegevens (voornaam, achternaam, e-mail adres en telefoonnummer). In het geval deze tijd verstrijkt wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.
 • 2 Brüder zal de prijs overhandigen aan de winnaar. 
 • De winnaar kan gedurende 1 jaar (startdatum bij prijsuitreiking, einddatum exact 1 jaar later) maximaal 20 dozen gratis Beckers frikandellen van (20 stuks per doos) afhalen bij supermarkt 2 Brüder te Venlo. Afhandeling vindt plaats in overleg. 
 • De vouchers zijn niet overdraagbaar, de gratis ontvangen frikandellen mogen niet worden gebruikt voor verkoop aan derden en is niet inwisselbaar voor geld.
 • Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan 2 Brüder.
 • Deelname aan deze actie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator 2 Brüder, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 2 Brüder is gerechtigd om de actievoorwaarden en / of prijs tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • De organisator 2 Brüder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie en/of de door de organisator of partners beschikbaar gestelde prijzen.