Algemene actievoorwaarden winacties 

 • Door deel te nemen aan de actie ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.
 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door 2 Brüder aangegeven wijze.
 • Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Deelname aan de socialmedia-winacties is alleen geldig wanneer er via www.facebook.com/2bruder of de Instagrampagina van 2Brüder wordt gerageerd door de kanshebber .
 • De actieperiode in het socialmedia-bericht is altijd leidend. 
 • De winnaar van de actie wordt middels een persoonlijk bericht op de hoogte gebracht.
 • De winnaar dient binnen 4 dagen te reageren op het privebericht op Facebook of Instagram met de gegevens die gevraagd worden in de win-mail. In het geval deze tijd verstrijkt wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.
 • 2 Brüder zal de prijs overhandigen aan de winnaar. Ophalen dient te gebeuren in het pand van 2 Brüder in Venlo. Opsturen van een prijs behoort niet tot de mogelijkheden. 
 • Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan 2 Brüder.
 • Deelname aan deze actie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator 2 Brüder, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 2 Brüder is gerechtigd om de actievoorwaarden en / of prijs tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • De organisator 2 Brüder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie en/of de door de organisator of partners beschikbaar gestelde prijzen.